UNIQA LOGO

Pojištění, s kterým vás COVID nezaskočí

Cestovní pojištění nabízíme ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA. Balíček cestovního pojištění obsahuje i STORNO pobytu, to včetně onemocnění COVIDem. Pokud se tedy stane, je jedno, zda-li onemocníte před cestou, nebo přímo na dovolené. Pojišťovna hradí jak storno pobytu (se spoluúčastí), tak léčebné výlohy, případný karanténní pobyt atp. Aby vaše dovolená byla ještě více bezpečná, je možné si připojistit cestu automobilem, toto pojištění kryje veškeré nesnáze, které vás mohu s autem po cestě potkat. Co vše pojištění obsahuje a jak vysoká jsou pojistná plnění najdete v tabulce níže.

K7+

základ bez storno
38 osoba/den
 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění asistenčních služeb
 • Úrazové pojištění
 • Připojištění zavazadel

K7S15+

navíc storno s limitem 15tis./os
46 osoba/den
 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění asistenčních služeb
 • Úrazové pojištění
 • Připojištění zavazadel
 • Pojištění náhrady dovolené 10.000,-kč /os.
 • Pojištění storno s limitem 15.000,-Kč / osoba.
OBLÍBENÉ

K7S30+

navíc storno s limitem 30tis./os
58 osoba/den
 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění asistenčních služeb
 • Úrazové pojištění
 • Připojištění zavazadel
 • Pojištění náhrady dovolené 15.000,-kč /os.
 • Pojištění storno s limitem 30.000,-Kč / osoba.

Připojištění AUTO+

Naprostá většina klientů jezdí na Lago di Garda svým vozem, tedy vlastní dopravou. Za relativně malou částku je možné se připojistit na veškeré svízelné situace s autem spojené – budete potřebovat asistenci, vyměnit pneumatiku, dojde vám benzín, budete potřebovat odtah auta, náhradní auto nebo se dopravit do cíle když se auto porouchá? To vše řeší pojištění AUTO+. 

Cena (bez ohledu na počet dní): +350,-Kč/auto/cesta.

 • Všeobecné podmínky ke klasickému cestovnímu pojištění ZDE
 • Všeobecné podmínky k pojištění AUTO+  ZDE
Tabulka tarifů a pojistných částek K7+ K7S15+ K7S30+
Pojištění léčebných výloh 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních   služeb – max. plnění 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb   jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků   pojištěného 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné   cesty 140 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí   včetně jejího zprostředkování 140 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních   dokladů 140 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč
- zachraňovací náklady 2 100 000,-Kč 2 100 000,-Kč 2 100 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení   pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci   pojištěnému 140 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním   zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem   úrazu 150 000,-Kč 150 000,-Kč 150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky   úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné   (hospitalizace úraz + nemoc) 150,-Kč / den 150,-Kč / den 150,-Kč / den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na   zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel 20 000,-Kč 20 000,-Kč 20 000,-Kč
5   000,-Kč/položka v zavazadle 5 000,-Kč/položka v   zavazadle 5 000,-Kč/položka v   zavazadle
Připojištění zimních sportů ANO ANO ANO
Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE
Pojištění náhrady dovolené - 80% max.   však do výše PČ nesjednáno 10 000,-Kč 15 000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků - 80%   max. však do výše PČ nesjednáno 15 000,-Kč 30 000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu   terorismu - 80% max. však do výše PČ nesjednáno nesjednáno nesjednáno
Rozšířené asistenční služby Auto+ nesjednáno nesjednáno nesjednáno